Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật (“Chính sách Bảo mật”) của doctruyenscan.com được thiết lập để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập Thông tin Cá nhân
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Địa chỉ IP
  • Thông tin trình duyệt và thiết bị

2. Sử dụng Thông tin Cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng
  • Gửi thông báo, cập nhật và các thông tin liên quan đến dịch vụ
  • Bảo vệ và ngăn chặn gian lận

3. Bảo vệ Thông tin Cá nhân
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào hoàn toàn an toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

4. Chia sẻ Thông tin Cá nhân
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

  • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành trang web và cung cấp dịch vụ của chúng tôi
  • Cơ quan pháp luật nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi

5. Quyền của Người Dùng
Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email cung cấp trên trang web.

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật
Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi được đăng sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

7. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email cung cấp trên trang web.

Đây là chính sách bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi truy cập và sử dụng dịch vụ tại doctruyenscan.com. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.